Intră în echipa noastră


Prin completarea rubricilor din acest formular, îţi dai consimţământul pentru prelucrarea datelor tale personale, în scopul analizei candidaturii tale şi desfăşurării procesului de recrutare, de către societatea de naţionalitate română ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. şi de către societatea de naţionalitate turcă ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S., în calitate de operatori. Te rugăm să ai în vedere faptul că datele tale personale pot fi prelucrate în Turcia, care este o ţară aflată în afara Spaţiului Economic European şi în privinţa căreia nu există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie a datelor. Trebuie să ai în vedere acest aspect atunci când îţi dai consimţământul prin completarea rubricilor din acest formular, întrucât există riscul ca datele tale personale să nu beneficieze de acelaşi nivel de protecţie ca în Spaţiul Economic European. Pentru mai multe informaţii şi pentru a afla cum îţi poţi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor tale personale, te rugăm să citeşti Politica de Confidenţialitate şi CookiesDATE PERSONALE

EDUCAȚIA

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

APTITUDINI

Limba straină Fluent Bine Mediu Începător

CUNOȘTINȚE PC

ALTELE

HOBBY-URİ

Introducere

În ce scopuri prelucrăm datele tale personale?

Ce cookies folosim în cadrul Website-ului?

Cui putem dezvălui datele tale personale?

Cât timp păstrăm datele tale personale?

Ce drepturi ai cu privire la datele tale personale?

1. Introducere

Prezenta Politică de Confidenţialitate şi Cookies explică modul în care datele tale personale sunt prelucrate în cadrul Website-ului www.etietieti.ro (denumit în continuare „Website-ul”). Entitățile responsabile de prelucrarea datelor tale personale în cadrul Website-ului, în calitate de operatori, sunt:

 • ETI EUROPEAN FOOD INDUSTRIES S.A. (societate de naţionalitate română, având codul unic de înregistrare 32187285 şi sediul social în Sat Gherceşti, Comuna Gherceşti, Str. Aviatorilor nr. 10, Parc Industrial Craiova, U1/PIC/EI, Județul Dolj, România), şi
 • ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (societate de naționalitate turcă, având codul unic de înregistrare 3810026750 şi sediul social în Hoşnudiye Mahallesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi No:11 - Tepebaşı ESKISEHIR / TURCIA),

denumite împreună „Eti” sau „noi” în cuprinsul prezentei Politici de Confidenţialitate şi Cookies.

Datele tale personale prelucrate de noi în cadrul Website-ului sunt fie furnizate de către tine atunci când completezi un formular dintr-o secţiune a Website-ului, fie colectate de noi prin intermediul cookie-urilor din Website.

Nu stocăm informaţii sau cookies şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât în condiţiile descrise în secţiunea 3 de mai jos.

Te rugăm să citeşti cu atenţie prezenta Politică de Confidenţialitate şi Cookies, iar pentru orice întrebare sau clarificare ne poţi contacta la adresa de-mail dataprotection@etietieti.com

2. În ce scopuri prelucrăm datele tale personale?

Colectăm, în cadrul Website-ului, datele personale care sunt necesare pentru următoarele scopuri:

 • realizarea de analize privind utilizarea Website-ului de către vizitatorii săi, prin intermediul unor cookie-uri analytics;
 • administrarea de publicitate în funcţie de interesele utilizatorilor, prin intermediul unor cookie-uri analytics şi/sau de social media;
 • oferirea de răspunsuri la mesajele sau cererile primite prin formularul din secţiunea „Contact” a Website-ului;
 • analiza candidaturilor primite prin formularul din secţiunea „Cariere” a Website-ului şi desfăşurarea procesului de recrutare.

Având în vedere că prelucrarea datelor tale personale în cadrul Website-ului se bazează pe consimţământul tău (potrivit art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul european general privind protecţia datelor), ai dreptul de a-ţi retrage consimţământul în orice moment, transmiţându-ne o cerere în acest sens, fie prin formularul din secţiunea „Contact” a Website-ului, fie la adresa de e-mail sau la oricare dintre adresele poştale menţionate în secţiunea 1 de mai sus. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru fişierele cookies în privinţa cărora este necesar consimţământul tău prealabil, îţi poţi retrage consimţământul prin modalitatea arătată în secţiunea 3 de mai jos.

Cu privire la formularele din secţiunile „Cariere” şi „Contact” ale Website-ului, rubricile a căror completare este indispensabilă pentru scopurile respective sunt marcate cu un asterisc, iar în lipsa completării lor de către tine, nu vom fi în măsură să dăm curs candidaturii sau cererii tale. Pe de altă parte, nu eşti obligat să completezi rubricile care nu sunt marcate cu un asterisc.

3. Ce cookies folosim în cadrul Website-ului?

Nu stocăm informaţii sau cookies şi nu accesăm informaţia stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu consimţământul tău prealabil sau atunci când aceste operaţiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o reţea de comunicaţii electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societăţii informaţionale solicitat în mod expres de către tine.

Un „cookie” este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care poate fi stocat în echipamentul terminal al unui utilizator (computer, telefon, tabletă etc.) atunci când utilizatorul accesează un serviciu online prin intermediul aplicaţiei de navigare pe internet („browser-ul”). Fişierul cookie permite emitentului său să identifice echipamentul terminal în care fişierul cookie a fost stocat, pe durata de viaţă a respectivului fişier cookie.

Website-ul foloseşte următoarele cookies:

Denumire cookie Emitent(Eti sau o terţă parte) Scop Informaţii stocate şi accesate de către cookie Durata de viaţă Consimţământ prealabil necesar (Da/Nu)
_gat_UA-77854708-1 Google Urmărire utilizare site Acest cookie este utilizat pentru a distinge utilizatorii unici prin atribuirea unui număr generat aleatoriu ca identificator de client. Fără dată de expirare Da
OptanonConsent, OptanonAlertBoxClosed OneTrust Consimţământ Cookie Categoriile de cookies pe care site-ul le utilizează şi dacă vizitatorii şi-au dat sau şi-au retras consimţământul pentru utilizarea fiecărei categorii. Fără dată de expirare Da

Pentru utilizarea fişierelor cookie în privinţa cărora este necesar consimţământul tău prealabil, îţi cerem consimţământul într-un banner afişat pe pagina de start a Website-ului. Aceste fişiere cookie sunt setate implicit ca inactive. Dacă îţi dai consimţământul, îl poţi retrage în orice moment, schimbând setările cookies în secţiunea „Confidenţialitate şi Cookies” a Website-ului.

4. Cui putem dezvălui datele tale personale?

Datele tale personale colectate în cadrul Website-ului sunt prelucrate de către cei doi operatori indicaţi în secţiunea 1 de mai sus, care pot dezvălui datele tale personale către anumite entităţi (persoane împuternicite), în vederea prelucrării datelor personale de către aceste entităţi în numele operatorilor şi pe baza instrucţiunilor acestora.

Astfel, putem apela la persoane împuternicite pentru mentenanţa Website-ului (de exemplu, furnizori de servicii IT) sau pentru prelucrarea datelor personale colectate prin intermediul formularelor din secţiunile „Cariere” sau „Contact” ale Website-ului (de exemplu, furnizori de servicii de contact center).

Pentru a afla identitatea persoanelor împuternicite la care apelăm, ne poţi transmite o cerere în acest sens, fie prin formularul din secţiunea „Contact” a Website-ului, fie la adresa de e-mail sau la oricare dintre adresele poştale menţionate în secţiunea 1 de mai sus.

Pe de altă parte, cu privire la fişierele cookie emise de terţe părţi, datele tale personale vor fi accesate şi de respectivele terţe părţi, menţionate în tabelul din secţiunea 3 de mai sus (de exemplu, Google, care este o companie din S.U.A.). Întrucât aceste terţe părţi pot fi localizate în afara Spaţiului Economic European, există riscul ca datele tale personale colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de Website să nu beneficieze de acelaşi nivel de protecţie ca în Spaţiul Economic European. Prin urmare, trebuie să ai în vedere acest aspect atunci când îţi dai consimţământul pentru cookie-urile utilizate de Website.

Nu vom divulga datele tale personale către alte terţe părţi, cu excepţia cazurilor în care ne dai consimţământul tău ori suntem obligaţi de autorităţi sau de dispoziţiile legale aplicabile.

Pentru scopurile indicate în secţiunea 2 de mai sus, datele tale personale pot fi prelucrate de către operatorul ETI GIDA SANAYI VE TICARET A.S. (şi de către persoanele sale împuternicite) în Turcia, care este o ţară aflată în afara Spaţiului Economic European şi în privinţa căreia nu există o decizie a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie a datelor. Prin urmare, există riscul ca datele tale personale să nu beneficieze de acelaşi nivel de protecţie ca în Spaţiul Economic European şi trebuie să ai în vedere acest aspect atunci când îţi dai consimţământul pentru prelucrarea datelor tale personale în cadrul Website-ului.

5. Cât timp păstrăm datele tale personale?

Cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale aplicabile prevăd sau ne obligă altfel, vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
Astfel:

 • - cu privire la candidaturile primite prin formularul din secţiunea „Cariere” a Website-ului, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară analizei candidaturii şi desfăşurării procesului de recrutare;
 • - cu privire la formularul din secţiunea „Contact” a Website-ului, vom păstra datele tale personale pe perioada necesară oferirii de răspunsuri la mesajele sau cererile tale şi dovedirii corespondenţei purtate cu tine;
 • - cu privire la datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor din Website, aceste date vor fi prelucrate pe durata de viaţă a fişierelor cookie (astfel cum este indicată în secţiunea 3 de mai sus).

În orice caz, dacă îţi vei retrage consimţământul, vom înceta prelucrarea datelor tale personale şi le vom şterge, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale aplicabile prevăd sau ne obligă altfel.

6. Ce drepturi ai cu privire la datele tale personale?

În condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale privind protecţia datelor personale, beneficiezi de o serie de drepturi cu privire la datele tale personale:

 • dreptul de acces,
 • dreptul la rectificare,
 • dreptul la ştergere („dreptul de a fi uitat”),
 • dreptul la restricţionarea prelucrării,
 • dreptul de a te opune prelucrării,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

De asemenea, astfel cum am menţionat în secţiunea 2 de mai sus, atunci când prelucrarea se bazează pe consimţământul tău, ai dreptul de a-ţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Îţi poţi exercita drepturi susmenţionate, transmiţându-ne o cerere în acest sens, fie prin formularul din secţiunea „Contact” a Website-ului, fie la adresa de e-mail sau la oricare dintre adresele poştale menţionate în secţiunea 1 de mai sus.

Nu în ultimul rând, ai dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Paylaş