Politica De Confidențialitate Pentru Vizitatori

Acestul aviz stabilește cum și de ce ETI European Food Industries Societate Pe Acțiuni (noi, al nostru,ETI) prelucrează datele personale ale persoanelor care intră în fabrica ETI din Craiova.

Cine controleazǎ datele dumneavoastrǎ?

ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni, este ȋnregistratǎ cu sediul social ȋn Ghercesti (207280), Aviatorilor 10,România şi controleazǎ datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ.

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau să exercitați oricare dintre celelalte drepturi,vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail dataprotection@etietieti.com sau sǎ ne trimieți o notă pe adresa sus menționatǎ ,pentru ETI.

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce, pe ce bază și din ce surse?

● ETI prelucreazǎ datele cu caracter personal pe care ni le furnizați ,și anume: numele și prenumele ,vizita în scopul încărcării/descărcării mărfurilor – de asemenea, numărul de înmatriculare al vehiculului, tipul vehiculului, numele companiei, ora la care a fost eliberat și returnat cardul de acces, ora intrării și ieșirii, scopul vizitei, semnătura dumneavoastră, numărul și tipul documentului - permisul/alte documente, tipul bunurilor corporale încărcate pe mijlocul de transport transport .

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ȋn baza interesului nostru legitim cu privire la asigurarea şi siguranța persoanelor și a sediului proprietatea ETI și pentru a asigura sănătatea și siguranța, inclusiv protejarea sănătății și vieții acestora prin verificarea identitǎții vizitatorilor,precum și pentru a putea verifica acuratețea mărfurilor livrate.

● Date din alte surse. În general, datele sunt colectate direct de la dumneavoastrǎ, prin prezentare la intrarea în sediul nostru.

● Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar nefurnizarea acestor datelor vă va împiedicǎ intrarea în sediul ETI.

Nu profilăm datele dumneavoastră și nici nu există un proces decizional automatizat cu referire la acest tip de prelucrare.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară exercitării scopurilor de prelucrare; dar nu mai mult de șase luni de la ultima dumneavoastră vizită la sediul nostru. În cazul în care apare un incident și este supus investigației, vom păstra datele dumneavoastră atâta timp cât este necesar pentru a clarifica circumstanțele incidentului.

Ȋn momentul vizitei dumneavoastrǎ efectuatǎ în scopul încărcării/descărcării mărfurilor, datele cu caracter personal ale dumneavoastră vor fi prelucrate pentru perioada de prescripție a reclamațiilor.

Dupǎ care vom şterge datele stocate cu privire la dumneavoastrǎ.

Către cine pot fi transferate datele cu caracter personal ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate în următoarele cazuri:

● În cazul în care o astfel de obligație decurge din prevederile legii aplicabile, în special la solicitarea Parchetului, a Poliției și a altor organe ale statului;

● Acolo unde acest lucru este considerat necesar pentru satisfacerea nevoilor noastre, în special pentru consilierii sau auditorii noștri.

De asemenea, dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal entităților care prelucrează aceste date în numele nostru pentru :

● Furnizarea de servicii CIT, cum ar fi găzduirea, livrarea sau întreținerea sistemelor și aplicațiilor IT;

● Furnizarea de servicii de securitate;

● Gestionare control acces și siguranța persoanelor;

● Gestionare încărcare/descărcărcare a mărfurilor.

Pentru informații suplimentare legate de transferul de date sau pentru obținerea de copii ale clauzelor contractuale standard ,contactați-ne.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a ne solicita să transmitem datele pe care ni le-ați furnizat (de exemplu a cǎrei prelucrarea ați consimțit sau pe care ați furnizat-o pentru a încheia un acord) unei alte organizații.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui date cu caracter personal legate de o altă persoană, dacǎ ar încălca drepturile unei terțe părți (inclusiv drepturile noastre) sau dacă ne solicitați să ștergem informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacǎ existǎ interese legitime şi imperioase de pǎstrare. Derogările relevante sunt incluse atât în Regulamentul GDPR, cât și în legislația locală de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului GDPR privind protecția datelor. ETI vă va informa cu privire la orice derogări relevante pe care se bazează atunci când răspunde la orice solicitare pe care o faceți.

Dacă aveți nelămuriri legate de nerezolvare, atunci dețineți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( https://www.dataprotection.ro ).

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau solicitați exercitarea şi a altor drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail furnizat în secțiunea „Cine controleazǎ datele dumneavoastră?”