CCTV Politica De Confidențialitate

Această Politicǎ de Confidențialitate a Clienților CCTV vă informeazǎ despre cum ETI European Food Industries Societate Pe Acțiuni („Compania”, „noi” sau „pe noi”) prelucrează datele personale captate prin intermediul sistemului nostru CCTV. În special, ce fel de date colectăm, drepturile dumneavoastră legate de protecția datelor cu caracter personal și despre informațiile noastre de contact.

Cine controleazǎ datele dumneavoastrǎ?

Operatorul de date cu caracter personal colecteazǎ datele dumneavoastrǎ prin intermediul sistemului CCTV al ETI European Food Industries Societate Pe Acțiuni cu sediul social ȋn Ghercesti (207280), Aviatorilor 10, România.

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau să vă retrageți consimțământul sau să exercitați oricare dintre celelalte drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail dataprotection@etietieti.com sau sǎ ne trimiteți o notă pe adresa sus menționatǎ ,pentru ETİ.

Ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce, pe ce bază și din ce surse?

Prelucrǎm datele cu caracter personal ale dumneavoastră ,inclusiv imaginea dumneavoastră precum și activitățile capturate prin intermediul sistemului nostru CCTV.

Echipamentele CCTV nu sunt montate în zonele private, precum toaletele sau vestiarele.

Acolo unde CCTV este instalat în exterior, încercăm să evităm capturarea de imagini ale străzilor și clădirilor publice care nu aparțin Companiei noastre.

Marcajul CCTV este furnizat în vecinătatea oricărui spațiu înregistrat.

Implementăm CCTV pentru a ne proteja facilitățile, activele, informațiile, personalul și vizitatorii și pentru a descuraja, descoperii, înregistra și permite analiza oricărui tip de incident, inclusiv acțiunile rău intenționate, precum furtul sau vandalismul, accidentele, incendiile, inundațiile și alte situații de urgență, cauze legate de cu prevederile legale, conformare, audit, investigații și scopuri disciplinare. O astfel de prelucrare reprezintǎ interesul nostru comercial legitim şi este conformǎ legii.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal ȋnregistrate prin filmările CCTV acolo unde se considerǎ a fi necesar pentru a ne conforma unei obligații legale, precum informarea către autoritățile de aplicare a legii sau în legătură cu solicitǎrile legale și respectare a sănătății & siguranței.

Nu profilăm datele cu caracter personal și nici nu există un proces decizional- automatizat cu referire la acest tip de prelucrare.

Cât timp stocăm înregistrările CCTV?

Materialul colectat este pǎstrat timp de cel mult 30 de zile, după care orice material colecționat este ștears sau anonimizat.

Păstrăm doar copii ale anumitor porțiuni din înregistrări, doar pentru situațiile în care se constată existența unui motiv specific și justificat pentru a face acest lucru, inclusiv în scopurile legale de investigare sau juridice. Păstrăm astfel de copii doar atâta timp cât se considerǎ a fi necesar pentru identificarea scopului și pe o perioadă rezonabilă pentru a ne conforma cu obligația noastră legală sau pentru a ne apăra împotriva revendicărilor legale în curs, anticipate în mod rezonabil sau potențiale până la încheierea finală a acestor tipuri de de proceduri.

Cu cine împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal?

Doar personalul autorizat deține permisiunea de operare a sistemelor CCTV.

De asemenea, este posibil să vă împărtășim datele consilierilor noștri juridici interni și externi, poliției, autorităților de aplicare a legii și reglementărilor.

În plus, datele personale vor fi dezvăluite entităților care prelucrează datele în numele nostru și care ne oferă servicii, inclusiv:

(i) gestionarea, întreținerea și găzduirea sistemelor, aplicațiilor și bazelor de date CCTV,

(ii) servicii de securitate sau

(iii) asistență informatică (suport İT).

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal , precum și dreptul de a ne solicita să transmitem datele pe care ni le-ați furnizat (de exemplu a cǎrei prelucrarea ați consimțit sau pe care ați furnizat-o pentru a încheia un acord) unei alte organizații.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui datele cu caracter personal al unei alte persoane, dacǎ încălcǎ drepturile unei terțe părți (inclusiv drepturile noastre) sau dacă ne solicitați să ștergem informațiile pe care vi le-am solicitat sau dacǎ existǎ interese legitime şi imperioase de pǎstrare.

Derogările relevante sunt incluse atât în Regulamentul GDPR, cât și în legislația locală de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului GDPR privind protecția datelor. ETI vă va informa cu privire la orice derogări relevante pe care se bazează atunci când răspunde la orice solicitare pe care o faceți.

Dacă aveți nelămuriri legate de nerezolvare,atunci dețineți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( https://www.dataprotection.ro ).

Dacă aveți de adresat întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau solicitați exercitarea şi a altor drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail furnizat în secțiunea „Cine controleazǎ datele dumneavoastră?”