Politica De Confidențialitate Pentru Rețelele Sociale

Protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă pentru ETI European Food Industries Societate Pe Acțiuni (noi, al nostru, ETI).

Acest aviz stabilește cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le -ați transmis prin oricare dintre activitățile dumneavoastră pe profilurile noastre de rețele sociale (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter –ca Profil Colectiv), inclusiv aprecierile, postările sau comentariile dumneavoastră sau orice alte tipuri de reacții la conținutul profilului nostru (inclusiv gestionarea întrebărilor adresate administratorului profilului). De asemenea, vă explicăm care sunt drepturile pe care le aveți în legătură cu aceaste prelucrǎri.

Cine controleazǎ datele dumneavoastrǎ?

ETi European Food Industries Societate Pe Acțiuni, este ȋnregistratǎ cu sediul social ȋn Ghercesti (207280), Aviatorilor 10,România şi controleazǎ datele cu caracter personal ale dumneavoastrǎ.

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau să exercitați oricare dintre celelalte drepturi,vă rugăm să ne contactați pe adresa de e-mail dataprotection@etietieti.com sau sǎ ne trimiteți o notă pe adresa sus menționatǎ ,pentru ETI.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, de ce și pe ce bază?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi numele și prenumele, ID-ul utilizatorului, fotografia profil, postările dumneavoastră, comentariile și alte interacțiuni avute cu Profilul nostru. Furnizarea datelor este voluntară.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în scopul de a vă furniza conținutul postat pe Profilul nostru, pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră sau pentru a întreprinde alte acțiuni în legătură cu activitatea dumneavoastră pe Profil, pentru a gestiona Profilul în scopul asigurării integrității și securității, precum analize și statistici legate de utilizarea Profilului de către utilizatori, inclusiv colectarea de date privind numărul de aprecieri, comentarii și distribuiri legate de Profil sau de conținutul postat pe acesta.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pe baza interesului nostru legitim. Și anume, cǎ ne asigurăm că vă oferim servicii adecvate, în calitate de utilizator al Profilului, menținem și gestionăm comunicǎrile noastre, precum și cǎ asigurăm integritatea și securitatea Profilului prin moderarea intrărilor și comentariilor sau analizând activitatea utilizatorului, în special pentru a adapta conținutul afișat pe profil ,la nevoile și interesele utilizatorilor noștri. Cu toate acestea, dacă decideți să ne furnizați date personale pe care nu le putem folosi conform interesului nostru legitim în timp ce adăugați postări, comentarii sau răspundeți în alt mod la conținutul Profilului nostru sau prin comunicarea cu noi, presupunem că prin furnizarea acestor informații sunteți de acord şi consimțiți prelucrarea acestor date cu caracter personal în scopurile menționate mai sus.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră personale?

Conținutul pe care îl distribuiți în Profil va fi prelucrat ca parte a Profilului până când îl veți ȋnchide. Datele pe care le furnizați ca parte a comunicării cu noi vor fi stocate pentru o perioadă de cel mult 1 an.

Datele prelucrate pe baza interesului nostru legitim vor fi, de asemenea, stocate până când depuneți efectiv o obiecție sau considerǎm cǎ nu mai prezintǎ un interes legitim pentru noi, iar datele prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră vor fi stocate până la retragerea consimțământului.

Vă rugăm să ne contactați utilizând e-mailul furnizat în secțiunea „Cine este operatorul datelor dumneavoastră?”

Către cine pot fi transferate datele cu caracter personal ?

Datele dumneavoastră cu caracter personal le dezvǎluim în următoarele cazuri:

● În cazul în care o astfel de obligație decurge din prevederile legii aplicabile, în special la solicitarea Parchetului, a Poliției și a altor organe ale statului;

● Acolo unde acest lucru este necesar pentru a răspunde nevoilor noastre, în special, către firmele de avocatură, firmele de contabilitate, auditori, operatori poștali, bănci, furnizori de servicii de plată sau companii de curierat.

De asemenea, dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal entităților care prelucrează datele în numele nostru pentru:

● Furnizare de servicii de marketing, in special agențiilor noastre de marketing responsabile cu gestionarea profilului.

● Furnizare de servicii ICT, precum găzduirea, livrarea sau întreținerea sistemelor IT.

Pentru informații suplimentare legate de transferul de date sau pentru obținerea de copii ale clauzelor contractuale standard ,contactați-ne.

De asemenea, datele dumneavoastră pe care le-ați dezvăluit în Profilul nostru pot fi disponibile altor utilizatori ai acestui furnizor de rețele sociale (sau Profil).

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate și de furnizorii de rețele sociale pe care vă gestionăm Profilul (exemplu: pe Facebook, Instagram).

Putem prelucra date statistice legate de activitatea dumneavoastră de pe Profilurile noastre. În acest sens, în cazul Profilului nostru de pe Facebook și Instagram, datele dumneavoastră sunt controlate în comun ,de noi și de Facebook , în scopuri statistice.

Aranjamentele care indică domeniul de aplicare al controlorului comun pot fi vizionate de pe pagina: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Conform acestor aranjamente, Facebook își asumă responsabilitatea principală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopuri statistice și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor relevante prevăzute în Regulamentul GDPR cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

De asemenea, regulile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către furnizorii de rețele sociale sunt descrise în Politicile de Confidențialitate ale furnizorilor relevanți, de exemplu:

● Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

● Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

● Twitter: https://twitter.com/en/privacy

● YoutTube: https://policies.google.com/privacy

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Aveți dreptul de a solicita accesul și rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării și dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și dreptul de a ne solicita transmiterea datelor pe care ni le-ați furnizat (de exemplu consimțǎmântul prelucrǎrii sau furnizǎrii datelor pentru încheierea unui acord) datǎ unei alte organizații. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Aceste drepturi pot fi limitate, de exemplu, dacă îndeplinirea solicitării dumneavoastră ar dezvălui date cu caracter personal legate de o altă persoană, dacǎ ar încălca drepturile unei terțe părți (inclusiv drepturile noastre) sau dacă solicitați ștergerea informațiilor solicitate de noi sau dacǎ existǎ interese legitime şi imperioase de pǎstrare Derogările relevante sunt incluse atât în Regulamentul GDPR, cât și în legislația locală de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului GDPR privind protecția datelor. ETI vă va informa cu privire la orice derogări relevante pe care se bazează atunci când răspunde la orice solicitare pe care o faceți.

Dacă aveți nelămuriri legate de nerezolvare, atunci dețineți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România(https://www.dataprotection.ro /).

Dacă doriți sǎ ne adresați întrebări sau doriți să vă retrageți consimțământul sau solicitați exercitarea şi a altor drepturi, vă rugăm să ne contactați folosind adresa de e-mail furnizatǎ în secțiunea „Cine controleazǎ datele dumneavoastră?”